Optimaal functionerende airconditioningsystemen hebben een positief effect op milieu, energiegebruik en veiligheid.

Bekijk hier de EPBD aircokeuring in 2 minuten

Vanaf 1 december 2013 is het verplicht dat airconditioningsystemen regelmatig gekeurd worden. Dit geldt voor systemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau van 12 kW of groter. Dit is ook van toepassing op woningen met deze systemen.

De eerste installaties, tot 45 kW met een bouwjaar van 10 jaar of ouder, moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn. De keuring richt zich op het energieverbruik van airconditioningsystemen. Veel systemen staan niet optimaal afgesteld of sluiten niet aan bij de koelingsbehoefte van een gebouw. Een goed afgesteld systeem bespaart als snel 10 – 30% op de jaarlijkse energiekosten.
Om de keuringen uit te mogen voeren is een diploma EPBD-A Airconditioningsystemen of een EPBD-B Airconditioningsystemen vereist.

EPBD-A: een inspecteur met het diploma EPBD-A is bevoegd voor het maken van een energieprestatie rapportage voor gebouwen in klasse 1 (12 – 45kW). Daarnaast mag de inspecteur ook bepaalde koeltechnische werkzaamheden verrichten voor gebouwen in klasse 2 (45 – 270kW) en 3 (> 270 kW).

EPBD-B: bij gebouwen in klasse 2 en 3 zijn er naast het koudemiddel circuit, ook andere factoren die de energieprestatie kunnen beïnvloeden. Denk aan het secundaire circuit (water of lucht).
Voor klasse 2 en 3 gebouwen zijn meer competenties nodig, o.a. op het gebied van meet- en regeltechniek.
Een inspecteur met het diploma ‘diploma EPBD B-airconditioningsystemen’ is bevoegd voor het maken van een energieprestatie rapportage voor gebouwen in klasse 2 en 3.

Frost klimaattechniek BV kan voor u de EPBD A en B keuring uitvoeren.

Meer informatie over EPBD airco keuring.

Wanneer is aircokeuring verplicht!
Uitvoeringsschema aircokeuringen!
Waarom aircokeuring!
Aircokeuringen verplicht voor gebouwen!