Warmteterugwinning voor een optimaal rendement

Bij ventilatie is de afgevoerde lucht vaak warmer dan de aangevoerde lucht wat leidt tot warmteverlies. Als luchtafvoer- en aanvoer kruisen kan een warmtewisselaar tussen deze luchtstromen geplaatst worden. De warmte van de afgevoerde lucht wordt hiermee overgedragen aan de instromende, koudere lucht. Deze wisselaars halen een rendement hoger dan 90% waardoor het warmteverlies beperkt wordt.